medlemskab

Persondata

Vedr. EU Persondataforordning 2018

Ved tilmelding til filmklubben oplyses du hermed om følgende:

Dataansvarlig: Thy Børne- og Ungdomsfilmklub

Databehandler: Coventus og Thy Børne- og Ungdomsfilmklub

I forbindelse med medlemskab i filmklubben indhentes følgende oplysninger:

Navn

Telefonnummer

Adresse

E-mailadresse

Fødselsdato

Formål og behandling af data:

  • Oplysningerne indhentes og benyttes af Thy Børne- og Ungdomsfilmklub ved oprettelse af medlemskab, lokale tilskud og for at overholde landsorganisationens vedtægter og krav i forhold til tilskudsydere.
  • Oplysningerne kan videregives til Landsorganisationen Danske Børne- og Ungdomsfilmklubber ved behov. Medlemmet kan – om nødvendigt – kontaktes ifm. ekstern revisionskontrol’
  • Oplysningerne gemmes i max. 5 år jf. tilskudsyders krav og Bogføringsloven.
  • Dataansvarlig og databehandler er ansvarlig for at sikre overholdelse af den dataansvarliges forpligtelser i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 32-36 under hensynstagen til behandlingens karakter og de oplysninger, der er tilgængelige for databehandleren, jf. art 28, stk. 3, litra f.
  • Oplysningerne bliver opbevaret ift. databeskyttelsesforordningens krav jf. art. 32
  • Som medlem kan du til enhver tid få indsigt i de registrerede oplysninger og databehandlingen, samt kræve oplysningerne slettet.
  • Lokalklubben kan kontakte dig i forbindelse med dit medlemskab.

Medlemskabet er personligt og betales af medlemmet selv, dets forældre, værge eller stedforældre.

© Copyright ThyBUF

chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram